PROJEKTEK ÉS PÁLYÁZATOK MENEDZSMENTJE

2021-2027 - Pearl Marketing és Managament Kft.

 

A 2021-2027 pénzügyi ciklusban az EU források ismételten megjelennek a hazai fejlesztéspolitikában. Újdonság ebben a pénzügyi ciklusban, hogy elérhetővé válik egy Európai Unió szintű hitelkeret is, amely a koronavírus által okozott gazdasági visszaesést kívánja orvosolni a beruházások/fejlesztések élénkítésével.

Magyarországra a 2021-2027 ciklusban cca. 7.800 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatás, valamint az úgynevezett „Európai helyreállítási terv” keretében további 7.000 Mrd Ft hitel érkezik. Annak érdekében, hogy ezek a források megfelelően hasznosuljanak a gazdaságban, illetve a társadalom számára elérhető közszolgáltatásokban a Kormányzat és intézményrendszere megkezdte a felkészülést, és meghatározta azt a 6 fő prioritás tengelyt, amelyek mentén meg fognak jelenni a fejlesztési források.

 

Ezen időszakra és a különböző sajátosságú, tartalmú - korábbiakban ismert és a merőben új - projektekre való felkészülésben cégünk áll rendelkezésére! 

A prioritás tengelyek a következők lesznek:

 • Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP)
 • Humánfejlesztési Operatív Program (HOP)
 • Magyar Akvakultúra- fejlesztési Operatív Program (MAKOP)
 • Mobilitás Operatív Program (MIOP)
 • Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP)
 • Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP)
 • Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP)

 

Az Önkormányzatok részére Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) biztosítja a fejlesztési kereteket. A program épít a 2014 – 2021 Terület és Területfejlesztési Operatív Programban már megismert célokra, és a következőképpen kívánja támogatni az önkormányzati fejlesztéspolitikát:

 • elsődlegesen a helyi önkormányzati fejlesztéseket finanszírozza, fejlesztési tematikája kiterjed a helyi gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatásra, a települési infrastruktúra, településüzemeltetés és helyi közszolgáltatások fejlesztésére.
 • a kiemelt térségekben ezeket a fejlesztéseket térségi alapon összehangolja és ezeken túlmenően térség-specifikus fejlesztéseket is finanszírozhat.
 • fenntartható városfejlesztési intézkedések keretében a helyi fejlesztési stratégiájuk alapján kiválasztott városok a fenti fejlesztéseket integrált helyi városfejlesztési programokban valósíthatják meg, illeszkedve a helyi klímastratégiához.
 • szerepet vállal a helyi jelentőségű turizmus fejlesztésében.
 • szerepet vállal a komplex programmal fejlesztendő járásokban helyi társadalmi felzárkóztatási programok támogatásában.

 

Annak érdekében, hogy a megnyíló források lehívására az Önkormányzatok felkészüljenek, szükségessé válnak a helyi tervezések, amelyek előkészítésben a Pearl Marketing és Management Kft. jelentős segítséget tud nyújtani a partnereinek. A források hatékony felhasználása érdekében fejlesztéspolitikai tanácsadói tevékenységünkkel hozzájárulunk az Európai Unió hazai támogatási rendszerének és a hazai költségvetési források tervezési, működtetési és szervezeti folyamatainak fejlesztéséhez.

 

A fejlesztési elképzelések megvalósítását az ötlet megszületésétől kezdve támogatjuk, az európai uniós források elnyeréséhez és felhasználásához a teljes projektfejlesztés kapcsán ellátunk pályázati tanácsadói feladatokat:

 • Projektgenerálás, projekttartalom összeállításához kapcsolódó tanácsadás,
 • Projekt Előkészítő Tanulmányok, Megvalósíthatósági Tanulmányok kidolgozása,
 • Támogatásigénylési-folyamat koordinációja, hiánypótlások, tisztázó kérdések kezelése,
 • Támogatási Szerződés / Támogatói okirat megkötéséhez kapcsolódó tanácsadás,
 • Projektmenedzsment tevékenység segítése, a projekt koordinációja,
 • Pénzügyi feladatok ellátásának segítése, az elszámolások összeállítása és rögzítése,
 • Időközi és záró beszámolók összeállítása és rögzítése,
 • Kapcsolattartás az érintett intézményekkel, alvállalkozókkal, kivitelezőkkel,

 

SZOLGÁLTATÁSAINK

A hazai költségvetési forrásból és az európai unió hazai támogatási rendszeréből megvalósuló fejlesztések során, az általános pályázati tanácsadói feladatok mellett speciális, az előkészítő szakaszban fontos szakértői szolgáltatásokat is nyújtunk partnereinknek:

 • Szükségletfelmérések, igényfelmérések,
 • Komplex helyzetelemzések készítése,
 • Helyszínbejárások, helyszíni szemlék lefolytatása,
 • Stratégiai fejlesztési dokumentumok összeállítása,
 • Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, Megvalósíthatósági Tanulmány készítése, illetve egyéb elemző és értékelő tanulmányok, koncepciók készítése,
 • Marketing-tervek és –stratégiák készítése,
 • Költséghaszon-elemzések készítése,

Kérjen ajánlatot kollégánktól:

Kiss László

ügyvezető, tulajdonos

kiss.laszlo@pearlmanagement.hu
+36-30-714-44-08

ÉRDEKLŐDÖK

Kapcsolatfelvétel